Sjekkliste for å unngå vannskade og frostskader

fryst rør

VVS – Sjekkliste:

  • Steng alltid innvendig hovedstoppekran når du reiser bort og i nødsituasjoner.
  • Steng utvendig kran før temperaturen senker under «0» grader.
  • Steng alltid kran til oppvaskmaskin og vaskemaskin etter bruk, husk å åpne kranene igjen ved bruk.
  • Rens sluker og vannlåser jevnlig for å unngå dårlig avrenning.
  • Fortell alle i bygget hvor hovedstoppekran er. Hovedstoppekran bør merkes med godt synlig skilt.
  • Frost skader: Kalde vintre kan medføre frostspregning av ledninger med påfølgende vannskader som koster landet flere hundre milioner kroner pr. år.De aller fleste frostskadene i bygninger kan unngås ved å følge rådene i denne brosjyren.
  • Vann skader:  Lekkasjer fra maskiner og utstyr som er plassert på kjøkken, koster oss forbrukere mer en 100 millioner kr. pr. år.
  • Hvert 10. minutt oppstår en omfatende vannskade i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av lekkasjer fra vann- og avløpsledninger som ligger skjult i golv og vegger.De fleste av disse skadene kan du unngå hvis du følger rådene du får i denne brosjyren.
  • Etter vannskade: Gode råd når vannskaden er et faktum. 
Ring nå (Åpent 24/7)